Testo Reis Shop
Ana Sayfa
Kategoriler
Səbət (0)
İlan Pazarı
Hesap

ÜZVLÜK MÜQAVİLƏSİ

1. TƏRƏFLƏR:

Bu Üzvlük Müqaviləsi ("Müqavilə"), Testo Reis Shop ("Şirkət") ilə aşağıda göstərilən ünvanında qeydiyyatda olan [Üzvün Adı və Soyadı] ("Üzv") arasında müqavilə bağlayan tərəflər arasında bağlanır.

2. MÜQAVİLƏNİN ƏSASLARI:

2.1. Üzvlük Haqqında: Üzv, Testo Reis Shop saytına qeydiyyatdan keçərək, saytın üzvlük imkanlarından istifadə etməyi qəbul edir.

2.2. Müvafiq Ödənişlər: Üzv, saytın təklif etdiyi məhsulları əldə etmək üçün ödənişləri ödəməyi qəbul edir. Ödənişlərin üzv tərəfindən vaxtında və düzgün şəkildə yerinə yetirilməməsi halında Şirkət, lazımi tədbirləri götürə bilər.

3. MƏHDUDİYYƏTLƏR:

3.1. Üzvlük Müddəti: Üzvlük müddəti, Üzvün qeydiyyatdan keçdiyi tarixdən etibarən başlayır və müqavilə tərəfləri tərəfindən müzakirə olunmuş müddət qədər davam edir.

3.2. Müqavilənin Ləğv Edilməsi: Hər iki tərəf, müqaviləni qaydasına uyğun şəkildə ləğv edə bilər. Ləğv prosesi və şərtləri, tərəflər arasında razılaşma əsasında təyin olunur.

4. MƏSULİYYƏTLƏR:

4.1. Şirkətin Məsuliyyəti: Şirkət, Üzvün məlumatlarının məxfiyyətini qoruyur və onların üçüncü tərəflərlə paylaşılmasına əngəl olur. Ancaq, məqsədə uyğun olaraq, Şirkət Üzvün məlumatlarını öz iç əməliyyatları və təkmilləşdirmə məqsədi ilə istifadə edə bilər.

4.2. Üzvün Məsuliyyəti: Üzv, saytın istifadə qaydalarına və müvafiq qanuni tələblərə riayət etməyi qəbul edir. Hər hansı bir qanuni pozuntuya görə, Üzv məsuliyyət daşıyır.

Bu Üzvlük Müqaviləsi, tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşma əsasında hazırlanmışdır. Müqavilənin bütün şərtləri və şərtləri tərəflər arasında əhatənə gəlməlidir. Hüquqi məsləhət əldə etmək üçün tərəflər, müqaviləni müvafiq hüquqşünas müşavirəsinə təqdim etməli və gözdən keçirməlidirlər.